Campanie Best4OlderLGBTI Declarație publică

Declarație publică

București, 24 iunie 2020

În urma evenimentelor recente și a reacției publice cu privire la campania de sensibilizare împotriva discriminării bazate pe vârstă, orientare sexuală, identitate de gen și exprimare de gen a persoanelor în vârstă, promovată în cadrul proiectului Best4OlderLGBTI finanțat de UE prin Programul „Drepturi, Egalitate Și Cetățenie” 2014-2020, consiliul de administrație al Organizației Europene EaSI, clarifică următoarele:

1. În 2015, sondajul Eurobarometru privind discriminarea a arătat că discriminarea bazată pe orientare sexuală a fost a doua cea mai răspândită formă de discriminare în UE (58%), urmată de identitatea de gen (56%). Discriminarea în funcție de vârstă a fost clasificată de 42% dintre participanți. În plus, 47% dintre respondenți au spus că nu ar știi care sunt drepturile lor dacă ar fi victime ale discriminării sau hărțuirii. [EC Directorate-General for Justice and Consumers, 2015] 

Un alt raport Eurobarometru, publicat în 2019, arată câteva îmbunătățiri minore. Cu toate acestea, orientarea sexuală a fost considerată a fi a 4-a cea mai răspândită formă de discriminare (53%), urmată de identitatea de gen (48%). Discriminarea în funcție de vârstă a fost clasificată de 40% dintre participanți.

2. Egalitatea persoanelor și dreptul la nediscriminare este consacrat în capitolul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Comisia Europeană lucrează într-o varietate de moduri pentru a combate discriminarea: promovarea sensibilizării societății civile; implementarea de măsuri pentru combaterea rasismului și xenofobiei; promovarea incluziunii romilor; promovarea egalității persoanelor LGBTI; implicarea în dialog cu bisericile, organizațiile religioase și non-confesionale; crearea de politici și programe de finanțare pentru a pune capăt discriminării pe motivul vârstei.

3. Conform raportului Comisiei Europene menționat mai sus (2019), în România, 53% dintre respondenți au considerat că orientarea sexuală este un aspect al discriminării pe scară largă, precum și identitatea de gen (48%) și vârsta (40%). Având în vedere principiile internaționale ale drepturilor omului și legislația națională, prevenirea și combaterea discriminării trebuie întreprinse nu numai prin sancțiuni, ci și prin educație, inclusiv prin campanii publice [2019 Special Eurobarometer 493 Discrimination in the European Union. Based on 27.438 interviews performed in European countries from 09 to 25/05/2019]

4. Proiectul Best4OlderLGBTI intenționează să combată discriminarea bazată pe vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, exprimarea genului și să promoveze drepturile persoanelor în vârstă prin sensibilizarea și informarea diferitelor grupuri țintă – angajatori, profesori, profesioniști din sistemul social și medical, reprezentanți ai instituțiilor publice, public general.

5. Proiectul este implementat de șapte organizații din șase țări europene, care lucrează împreună și conduc studii privind problemele unei populații aflate în curs de îmbătrânire în Europa și formele de discriminare cu care aceștia se confruntă.

6. EaSI – Asociația European Association for Social Innovation este partenerul european responsabil pentru această campanie de sensibilizare în România. Intenția principală este de a căuta modalități de a deschide o dezbatere în spațiul public care poate duce la eliminarea tuturor tipurilor de discriminare.

7. Cele cinci MUPI expuse în București fac parte dintr-o campanie de conștientizare a sexualității adulților în vârstă bazată pe respectarea drepturile lor fundamentale, implementată în cadrul proiectului Best4OlderLGBTI. Scopul este de a evidenția faptul că oamenii pot fi discriminați din cauza orientării lor sexuale, mai ales dacă sunt vârstnici.

8. Mai mult, campania își propune să schimbe atitudinile și comportamentele profesioniștilor și publicului larg față de persoanele în vârstă LGBTI; să contribuie la discuțiile politice și sociale despre discriminare, precum și la reducerea inegalităților și discriminării în răspunsul serviciilor publice și cele de sănătate și asistență socială pentru persoanele în vârstă LGBTI.

9. Fiind unice față de alte materiale utilizate în campaniile de conștientizare promovate de proiect, aceste MUPI folosesc fotografii ale unor persoane vârstnice aflate în situații cotidiene din viața lor de zi cu zi, urmărind să descompună miturile și stigmatizarea care caracterizează modul în care o orientare sexuală diferită este considerată ceva anormal sau bizar, mai ales pentru bătrâni.

10. Campania Best4OlderLGBTI este afișată în prezent în 6 țări din Europa timp de 30 de zile. În campanie există cinci MUPI, fiecare cu un mesaj diferit.

11. O serie de MUPI ale campaniei au fost vandalizate în București. Suntem siguri că această acțiune de intoleranță nu reflectă opinia majorității românilor.

12. Proiectul Best4OlderLGBTI și-a atins scopul prin abordarea problemei discriminării și implementarea unei campanii de sensibilizare care să vizeze la nivel european numărul tot mai mare de persoane vârstnice LGBTI ce trebuie protejate și încurajate să lupte împotriva practicilor discriminatorii.
Este important ca societatea să conștientizeze prezența vârstnicilor LGBT, să contribuie la scăderea inegalităților și a discriminării cu care se confruntă aceștia atunci când accesează servicii publice, servicii de sănătate și sociale și să încurajeze raportarea cazurilor de discriminare.

13. EaSI, Asociația European Association for Social Innovation este o rețea europeană, reprezentând peste 30 de organizații din 15 țări europene, al căror obiectiv este avansarea inovației sociale în Europa.
Susținem ferm respectarea drepturilor, libertăților și principiilor consacrate în capitolul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, suntem împotriva oricărei forme de discriminare, tratament inegal sau nedrept.

Pedro das Neves
Președinte Asociația European Association for Social Innovation

Tiago Cardoso Leitão
Director-General

Download in pdf.

Categories:

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: